STRONA GŁÓWNA
 AKTUALNOŚCI
 OFERTY PRACY !!!
 OGŁOSZENIA DROBNE
 URZĘDY:GMIN-MIAST-(zach.-pom.)
 ADRESY GCI W ZACHODNIO-POMORSKIM
 WAŻNE STRONY www
 WAŻNE ADRESY
 STRONA GMINY POSTOMINO
 INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
 BIBLIOTECZKA MULTIMEDIALNA
 CO DALEJ Z EDUKACJĄ?
 KODEKS PRACY
 INFORMACJE O GCI
 GALERIA GCI W POSTOMINIE
 REGULAMIN GCI
 • INFORMACJE O GCI
  Gminne Centrum Informacji
  Postomino
  ul. Postomino 30
  tel.: 59-810-93-73
                
                                      gci@postomino.pl


  GCI jest jednostką Urzędu Gminy, która zapewnia jej mieszkańcom a w szczególności osobom bezrobotnym i stażystom wszechstronnej wiedzy i informacji z zakresu rynku pracy, szkoleń, podejmowania i prowadzenia działalności gospodarczej oraz pełnej gamy usług teleinformatyczych. GCI powstało dzięki staraniom władz gminnych przy finansowej pomocy Ministerstwa Gospodarki i Pracy

  Gminne Centrum Informacji w Postominie świadczy usługi  przez  5 dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku od 7:30 do 15:30.

  GCI to miejsce, w którym oferowane są usługi dla społeczeństwa w celu ich osobistego, społecznego i gospodarczego rozwoju.

  W GCI można skorzystać z:
  >usług biurowych,
  >skanowania dokumentów, napisania i wydrukowania CV i listu motywacyjnego, podania, pisma,
  > sprzętu komputerowego do samodzielnego korzystania,
  > wyszukiwania partnerów handlowych,
  >promocji usług agroturystycznych,
  >zasobów informacji sieci Internet,
  > kursów, szkoleń, zajęć pozaszkolnych,
  > działalności reklamowo- informacyjnej,
  >pomocy przy poszukiwaniu pracy


  Adresaci usług:
  Mieszkańcy gminy postomino, powiatu, przejezdni, w szczególności młodzież i dzieci, osoby bezrobotne, absolwenci, rolnicy, przedsiębiorcy, osoby pozostające pod opieką Ośrodków Pomocy Społecznej, przedstawiciele samorządów gminnych i powiatowych.

  W GCI można uzyskać informacje o:
  1. Programach pomocowych Unii Europejskiej,
  2. Funduszach Przedakcesyjnych,
  3. Polityce Strukturalnej UE,
  4. Raportach Spójności,
  5. Programach bilateralnych,
  6. Programach Wspólnotowych,
  7. Ułatwienia podatkowych,
  8. Otwartych aktualnie konkursach, grantach, przetargach,
  9. Sieci Regionalnych Centrów Informacji Europejskiej,
  10. Prawie Pracy UE,
  11. Przeciwdziałaniu bezrobociu,
  12. Formach zakładania i prowadzenia przedsiębiorstw,
  13. Wolnych miejscach pracy na terenie województwa zachodniopomorskiego,
  14. Legalnej pracy w państwach UE,
  15. Przyszłości Polski w UE