STRONA GŁÓWNA
 AKTUALNOŚCI
 OFERTY PRACY !!!
 OGŁOSZENIA DROBNE
 URZĘDY:GMIN-MIAST-(zach.-pom.)
 ADRESY GCI W ZACHODNIO-POMORSKIM
 WAŻNE STRONY www
 WAŻNE ADRESY
 STRONA GMINY POSTOMINO
 INFORMACJE DLA ROLNIKÓW
 BIBLIOTECZKA MULTIMEDIALNA
 CO DALEJ Z EDUKACJĄ?
 KODEKS PRACY
 INFORMACJE O GCI
 GALERIA GCI W POSTOMINIE
 REGULAMIN GCI
 • REGULAMIN GCI

   

  REGULAMIN GMINNEGO CENTRUM INFORMACJI


  1. Gminne Centrum Informacji w Postominie czynne jest od poniedziałku do piątku od godz. 7:30-15:30.

  2. Osoby korzystające z usług GCI zobowiązane są do zapisania się w rejestrze.

  3. Osoby bezrobotne otrzymają pełny dostęp do aktualnych ofert pracy oraz możliwość bezpłatnego skorzystania z z urządzeń biurowych.

  4. Stanowisko komputerowe oraz inny sprzęt biurowy, udostępniane będą tylko podczas obecności i pod nadzorem pracownika GCI.

  5. Korzystając z usług GCI należy zachować ciszę i spokój.

  6. W trakcie korzystania z komputerów należy wykorzystywać jedynie oprogramowanie zainstalowane na tych komputerach – zabronione jest samodzielne instalowanie nowego oprogramowania.

  7. Przy korzystaniu z internetu ZABRANIA SIĘ przeglądania stron o treściach szkodliwych społecznie.

  8. Należy uzgodnić z pracownikiem GCI chęć przechowywania swoich dokumentów prywatnych na dyski główne komputerów w GCI – niedostosowanie się do tego warunku może spowodować wykasowanie lub zniszczenie danych użytkownika.

  9. Wszelkie dokumenty prywatne przechowywane na dysku komputerów GCI bez zgody pracownika zostaną wykasowane.

  10. Drukowanie czy inne usługi ze sprzętu biurowego odbywają się tylko za wiedzą i pozwoleniem pracownika GCI.

  11. Osoby korzystające z wyposażenia GCI zobowiązane są dbać o sprzęt komputerowy i biurowy.

  12. Przy stanowisku komputerowym może znajdować się tylko jedna osoba.

  13. Zabrania się korzystania z GCI osobom nietrzeźwym lub pod wpływem narkotyków.

  14. W pomieszczeniu GCI ZABRANIA SIĘ spożywania posiłków, napojów do picia oraz palenia papierosów.

  15. W przypadku dużego zainteresowania korzystania ze sprzętu komputerowego, pracownik GCI może wyznaczyć czas dostępu do stanowisk komputerowych dla jednej osoby.   NIE DOSTOSOWANIE SIĘ DO KTÓREGOKOLWIEK PUNKTU REGULAMINU MOŻE SPOWODOWAC ZAKAZ KORZYSTANIA ZE SPRZĘTU GCI , A TAKŻE NAPRAWIENIA WYRZĄDZONEJ SZKODY!